Вашите поръчки
0 продукт/а
Общо: 0.00 лв.

0 Продукт
0.00 лв.
Home Условия за ползване

Продуктов каталог

Търси по производителОбщи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да ползвате услугите на eshop-mania.com. Ако използвате услугите на eshop-mania.com, се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „ешоп-мания“ ООД (наричано по-долу eshop-mania.com) от една страна и Потребителите на Интернет страници и услуги, намиращи се на домейн eshop-mania.com и поддомейните му (наричани за краткост Страница), както и отношенията със същите, когато използват Търговски услуги, предлагани от „ешоп-мания “ ООД.

„ешоп-мания “ ООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, ул. Николай Габров № 10, ап.1 ; Ид. номер по Булстат: 00000000; ДДС Номер: BG0000000.

1. Защита на личните данни.
Всички лични данни, които са били доброволно предоставени от Потребителите на тази Страница и на Търговски услуги, се изполват от eshop-mania.com само и единствено за целите, за които те са били предоставени. При никакви обстоятелства eshop-mania.com няма да предоставя на трети лица личните данни на Потребителите.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, eshop-mania.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

2. Авторски права и ограничения.
eshop-mania.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни на страницата само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на eshop-mania.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Страницата. Не се позволява материалите на Страницата да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. eshop-mania.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали на трети лица при допълнително сключени писмени договорки.
Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на eshop-mania.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на „ешоп-мания” ООД.
Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

3. Продукти и услуги, предоставяни на Страницата.
eshop-mania.com предоставя Услуги, свързани с продажбата на продукти, рекламирани на Страницата. Всички, посочени на Страницата, цени са в Български Лева с включен ДДС. eshop-mania.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

4. Закупуване на стоки и услуги, предоставяни от eshop-mania.com.
Потребителят има право да поръчва продукти и услуги, предоставяни от eshop-mania.com и да избира желаните количества и размери, свързани с тях. При направа на поръчка на Страницата Потребителят влиза в договорни отношения със „ешоп-мания“ ООД , касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия.    Поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите на Страницата. eshop-mania.com има право да прави промени в цените по всяко време, без предварително да уведомява Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Страницата по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

5. Доставка на закупени продукти.

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Доставката на поръчаните продукти се извършва според избрания от Потребителя начин и според посочените срокове и цени, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „ешоп-мания” ООД със задължението за изпълнение на доставката.

Доставката на поръчаният продукт се заплаща от клиента, сумата е в размер посочен от куриерската компания в зависимост от местоположението на посочения адрес.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.

Доставката се извършват с куриреските фирми Спиди и Еконт Експрес на адреса посочен в поръчката, като в поръчката автоматично се смята и сумата за доставка.

Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „ешоп-мания” ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

Заплащането на дължимата цена на стоката става по избрания в момента на поръчката начин, от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

6. Плащане на закупени продукти и услуги.
При плащане с наложен платеж на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на eshop-mania.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „ешоп-мания“ ООД, посочена в генерираната фактура. Едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните продукти и услуги.
При плащане с банкова карта чрез ePay, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка чрез системата ePay. Едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните продукти и услуги.

7. Срок и време за доставка

Срокът от поръчката до получаването на артикула обикновено е 7 работни дни. В случай на заабавяне оператор на eshop-mania.com е длъжен да се свърже с Вас и да Ви съобщи причината за забавянето преди изтичането на 7-дневния срок. Доставките се извършват с куриреските фирми Спиди и Еконт Експрес в работно време от 8:00 до 18:00 часа

8. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.
Клиент, поръчал стока on-line от сайта eshop-mania.com има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
· aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката.
· ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
· ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в eshop-mania.com , към момента на осъществяване на on-line заявката.
· ако не е спазен срока, обявен за доставка;
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и разходите за материали.
След получаване и заплащане на продукта, aко по някаква причина не сте удоволетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 7 дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана . Изключения от това правило са регламентирани в чл.55, ал.2 от ЗЗД.

· Потребителите трябва да спазват всички условия и правила за третиране и ползване на продуктите произвеждани от „ешоп-мания” ООД, указани на етикетите и опаковката на изделията.

9. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване eshop-mania.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от store.bg сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от store.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на eshop-mania.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

10. Други.
Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите. eshop-mania.com не носи отговорност ако Потребителят не се е запознал с последния вариант на настоящите Общи условия. При използване на Страницата и Услугите на eshop-mania.com Потребителят е длъжен да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк или бутон разположени на Страницата на eshop-mania.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 
Онлайн магазин eshop-mania Ви благодари за избора да пазарувате от нас.

Анонс:

Новини и статии

Отвори
Затвори